Visací Zámek
Vytisknout

Tisk

Co je to vlastně studentský majáles?

(Olga Vlachová, Pardubické noviny, str. 99, 05.05.2000)

Co je to vlastně studentský majáles?


Jedná se o tradiční květnovou studentskou slavnost, jejíž tradice sahá až do středověku. Na začátku května prochází ulicemi města průvod masek a alegorických vozů, tvořený studenty univerzit a vysokých škol. Svoje putování zakončí na předem stanoveném místě, kde začne studentská veselice spojená s volbou krále. Král by měl být oporou studentstva pro celý následující rok. Ke zvolení přispívá jak pověst kandidáta, jeho nápaditost ve volbě masky a alegorického vozu, tak v neposlední řadě jeho volební proslov.
Majáles jako lidová tradice

Nejstarší doklad o stavění májů je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch ruku děvčete. V 15. století se před rathauzem máje stavěly úředně, před domy soukromými se stavěly jen, když v nich byly panny, dcerky hospodářovy, a byly na vdavky. Máje se stavěly časně ráno. Odpoledne se sešla na návsi mladá chasa a vyvolila si "nejvonačejšího" hocha za krále, kterého dívky vyzdobily hedvábnými šátky, pentlemi i drobnými mašličkami, jež přišpendlovaly na jeho oděv. Všichni slíbili králi poslušnost a vyplnění jeho královských rozkazů. Královská družina napodobovala zvláštními obřady svatbu krále s královnou. Chodívali s průvodem po domech, prosili o dárky, chválili i hanili hospodáře, jeho rodinu, čeleď. Slavnost bývala ukončena stíháním prchajícího krále, koňskými závody a hozením krále do vody. I při hlučné slavnosti se nestala ani nejmenší hádka nebo pranice, protože jejich král na čas zvolený hned zamezil každému nedorozumění, aby se neučinila žádná nepříjemnost milostivé vrchnosti. Tento starodávný obyčej se zachoval až do roku 1776, kdy bylo zakázáno máje stavět z příčiny zachování lesů, protože se na máje sekaly samé mladé stromy.
Historie
"Království Máje je příliš krásné, než aby trvalo déle než měsíc," napsal Allen Ginsberg poté, co byl v šedesátém pátém roce zvolen v Praze králem Majáles a krátce nato násilím vyhoštěn z Československa. V roce 1968 se v Praze uskutečnil slavný studentský majáles, který byl vzpourou proti útlaku a proti přetvářce. Krátkodobé uvolnění politického režimu (měl starosti s mnohem "horšími" nebezpečími) dovolilo po letech toto studentské veselí uspořádat. Věk beatníků však začal již o několik let dříve. Poezie Allena Ginsberga (který se mj. zmíněného majálesu zúčastnil), mnoha jiných básníků a dalších odvážných uměleckých nadšenců té doby, dodávala sílu mnohým posluchačům otráveným povinnými sovětskými častuškami. Však jim poté bolševici dali výrazně znát, kdo je tu pánem. Majálesy se už nekonaly, Ginsberg byl vypovězen jako nežádoucí element (přijel až v roce 1989) a po srpnu 1968 byla veškerá radost ze svobody nenávratně pryč.
Rok 1969 a SPIRITUS

Ve středu 30. dubna 1969 plánoval časopis studentů Vysoké školy chemickotechnologické Pardubice SPIRITUS ve spolupráci s IMPULSEM (Vysoká škola zemědělská Praha) aprílový recesistický pochod po stopách bitvy sedláků u Chlumce. V plánu byl pochod 2030 lidí v dobových krojích, který měl mít totálně nepolitický charakter. Akce byla 29. 4. 1969 oznámena předsedovi ONV v Pardubicích, který neprodleně informoval odbor vnitřních věcí Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové. Průvod byl odborem vnitřních věcí zakázán mj. z těchto důvodů: "z hlediska vhodnosti jejího uspořádání (akce pozn. red.) v předvečer 1. máje. (Odbor) Zastává názor, že v době, kdy národní fronta usiluje o to, aby občané důstojně a klidně jak to vyžaduje současná situace oslavili historický svátek pracujících, by nebylo účelné, aby tato snaha byla rozptylována akcemi, jejichž může být zneužito socialistickému zřízení nepřátelskými živly k projevům, které nejsou v souladu s cílem snah vlády ČSSR o normalizaci poměrů a mohou ohrozit veřejný pořádek... do Chlumce nad Cidlinou se chystají podobné výpravy, které hodlají svérázným způsobem u památníku 'sedláka u Chlumce' vyjádřit postoje, které nemají nic společného s historickou skutečností. Tyto mohly by zneužít piety odpovídající významu selských rebelií a v očích široké veřejnosti je zneuctít." Jen na okraj, na VŠCHT Pardubice ve školním roce 1968/69 studovalo celkem 917 studentů.
Tradice Majáles na VŠCHT

Tuto tradici založil v roce 1979 Žeňa Vojtuš. Program tehdy začal v 5 odpoledne a skončil v 8 večer. Žádná konstrukce se nestavěla, jen pódium. Když Žeňa ukončil studium, v roce 1980 se Majáles nekonal. Uskutečnil se až o rok později a od té doby pokračuje pravidelně dodnes. A z následujících ročníků namátkou vybírám.
Majáles 1981

Program dělal Míra Kryštof, tenkrát vedoucí fotokomory, zvučil Dan Pavelec. Hrála skupina Omyl, kapela z kolejí, ze která pak vznikla skupina Husí kůže. Ta ještě vystupovala v pozměněná sestavě v roce 1986.
Majáles 1983

V letech 19831987 byl dramaturgem Majálesů Vláďa Sedláček, který byl i šéfem VŠ klubu. Zahráli si O. Janota, J. Noha a spol., L. Pospíšil, H.L.T. a Husí kůže. Na programu bylo i vystoupení Paramentu, skupiny Trifid a zatím ještě neznámého Plíhala, bohužel se však strhl liják a tím Majáles ve čtvrt na devět skončil. Divadlo Sklep tento rok pozváno nebylo, potom, co se předchozí rok vozili po patře matek v kočárcích. V tomto roce byli na Majálesu tajní, jeden estébák čepoval pivo.
Majáles 1985

Podle vzpomínek šéfa VŠ klubu byl Majáles tohoto roku zvlášť vydařený. Měl nejhezčí atmosféru a i zvuk byl skvělý. Začal tak, že ráno v deset hodin padal sníh, vypadalo to, že se nebude moci hrát. Nakonec se počasí umoudřilo a vznikl nejperfektnější Majáles. Lidi se semknuli a když začal hrát Classic Rock'n'roll Band, vylezl šéf RCS Mašek na podiu a mával rukama. Během 10 vteřin se lidi zvedli a začali tancovat. Přes počáteční nepřízeň počasí nakonec přispěl svou produkcí ještě K. Novotný, J. Tvrz, P. Dobeš, J. Sova, Parament, Eso, Jug band a J. Balog.
Majáles 1986

Na programu dne byli Trpaslíci, Kaštan a spol., S. Štěp, J. Sova, Společenství Bédy Foltýna, Hudba Praha, Babalet, Šťastný a veselí, divadlo Sklep a P. Lutka. Tento Majáles se zdál být velice šťastným propojením taneční a poslechové hudby, vystoupení Babaletu a Sklepu bylo tehdy vrcholem celého večera.
Majáles 1987

Začátek byl poněkud rozpačitý, jako první nastoupil YoYo Band, který dokázal zcela vynahradit několik desítek minut, kdy všichni čekali na začátek vystoupení. Po pauze přišla malá exkurze do minulých století prostřednictvím Olomoucké skupiny historického šermu, kdy nadšení diváci zhlédli zápasy Robina Hooda, souboje na kordy a dokonce i souboje z doby husitské. Další kapela, Kejvavý koně, dokázala svým rockem zaujmout vedrem uspané posluchače, po nich následovala pardubická skupina Rychlovka, Hlava B, Originální Bureš, Jung a spol. Výborné vystoupení mělo Duo Cvrnk, a proto následoval publikem vynucený přídavek. Zlatým hřebem programu byl bývalý student VŠCHT Petr Karas aneb "Pecen", po něm následoval výstup divadla Sklep. Těm se podařilo přivést během několika minut do varu všechny přítomné diváky, a tak byl Majáles pro tento rok nakonec shledán úspěšným...
Majáles 1988

Po hodinovém zpoždění Vašek Souček, známý konferenciér z Porty, uvedl první účinkující pardubickou skupinu Rychlovka. Avšak ani víc než dobré vystoupení Ládi Straky z Hradce Králové, ani skupina Blues G a ani přeloučská skupina Vodfrk nepřinutily diváky k nijak mimořádné pozornosti. Mírně zbystřil pozornost diváků Petr Karas, pardubická Stopa zaujala další přítomné a známý děčínský písničkář Petr Balog, ten už získal téměř všechny. Nevěděl už ani, co má přidávat. V programu pokračovala Olomoucká skupina historického šermu, po ní dívčí rocková skupina Panika z Prahy. Bylo co poslouchat i na co se dívat, rozvášnění fanoušci tancovali před pódiem, květy pampelišek skrápěly pódium. Poté přišla na řadu skupina EX 05 z Benátek nad Jizerou a nakonec ze všech rockových kapel vystoupil Mr. Shadow. Zlatým hřebem večera bylo samozřejmě pražské divadlo Sklep, tradiční účastník, které svým svérázným humorem roztřáslo bránice všech přítomných.
Majáles 1990

První porevoluční Majáles, kde si zahrály kapely Gun Dreams, Bokomara, Fleret, Bez ladu a skladu, Visací zámek, Sv. Vincent, Carten The Unstoppable Sex Machine (Anglie), Hudba Praha, Garáž, Petr Lutka a divadlo Sklep.
Majáles 1995

Ten rok se počasí opravdu vyvedlo. Svítíčko slunilo celou sobotu jako o závod a tvářilo se zcela letně. A tak se všichni přítomní u sledování a poslouchání Garáže, Hudby Praha, Vypsané fixy, 100 zvířat a ostatních vystupujících stihli i malinko opálit.
Majáles 1996

Deště před víkendem proměnily prostor mezi bloky C a B v jeden velký bahenní ring. Jednou z mála vzpruh bylo vystoupení seskupení Chaprál Crazy Plesk! se svým divadelněhudebním "Nechutným varieté východního typu", v němž skupina vystupovala v zajímavých bláznivých převlecích, které po celou dobu představení neustále obměňovala. Mezi obecenstvo létaly ledvinky, slezinky... a dámské potřeby s hořčicí. Náladu nepřidaly ani stížnosti obyvatel okolních paneláků na hluk, takže Vladimír Mišík v pátek skončil už ve 22,15. V sobotu se situace opakovala... a konec nastal už ve 22 hodin.
Majáles 1997

V sobotu, sedmnáctého dne měsíce května, tradiční studentské Majáles otevřela pardubická skupina Volant, následoval přeloučský Liquere a jako rozloučení pojaté vystoupení pardubické kapely K.R.K., jejich prý poslední. Bavit diváky a posluchače svou produkcí nepřestala ani další tři pardubické hudební seskupení Volnost, Ready Kirken a Vypsaná fixa. Poté přišel vrchol hudebních a vizuálních dojmů pražský Chapral Crazy Plesk! s oblíbeným "Nechutným varieté východního typu". Program pokračoval přehlídkou kapel zvučných jmen: 123 min z Chrudimi, pardubických Wild Palms a velmi známých pražských Chinaski, kteří však uši a srdce přítomných fanoušků kvůli časovému skluzu příliš nepotěšili. Následovala rockotéka DJ Václava v RC Žlutý pes, která končila za šedého jitra, kdy se Pardubice pomalu probouzely do krásné jarní neděle.
Majáles 1998

Déšť pronásledoval návštěvníky i vystupující celý víkend. V sobotu Majáles předčasně skončil ve 20.30 pro neshody s manažerem skupiny Kurtizány z 25.avenue, která nakonec místo mezi bloky B a C koncertovala ve Žlutém psovi.
Majáles 1999

Tento Majáles organizoval studentský Bklub ve spolupráci se SRUPou (Studentská rada Univerzity Pardubice). Celá akce začala na Pernštýnském náměstí v sobotu dopoledne, byl zvolen Král Majálesu Colin, který si vybral choť a byla mu primátorem Jiřím Stříteským a rektorem Oldřichem Pytelou předána vláda nad městem a univerzitou. Po přípitku pro pobavení krále a jeho hostů předvedly své umění taneční country skupiny a mažoretky. Na svou počest přikázal král uspořádat průvod městem, v jehož čele jel v kočáře taženém koňmi spolu s rektorem a svou chotí. U kolejí se rozloučil se svými poddanými a pozval je na rockové koncerty v areálu kolejí, které začaly přibližně ve dvanáct hodin. Našeho krále tu bavily kapely zvučných jmen i nástrojů. Byly mezi nimi skupiny Fundamentalista v pásmu Gazy, Robson, RK 130, Jet Beat, Volant, NVU, Ready Kirken, Vypsaná Fixa a na závěr vystoupil i Visací Zámek. Po volbě Miss Majáles se po desáté hodině ruch přenesl do Žlutého psa a Majáles za notného přispění DJ Václava pokračoval až do ranních hodin.
Majáles 2000

Letošní Majáles je pořádáno studentským Bklubem pod záštitou Magistrátu města Pardubic a Univerzity Pardubice. Bude součástí oslav padesáti let vysokého školství v Pardubicích. A jaký je plán? V pátek 5. května 2000 se v areálu kolejí Univerzity Pardubice od 15 do 22 hodin koná první část koncertu, který zahájí kapela Kurt Cobain Revival, po které by měl zahrát Volant, Priessnitz, Znouzectnost a zajisté velkým lákadlem bude spíše než hudební tak divadelní skupina Děda Mládek Illegal Band, jejíž produkce připomíná známý Chapral Crazy Plesk! Program pro páteční večer a noc pokračuje po 22. hodině v Rockovém klubu Žlutý Pes. V sobotu 6. května kulturní program začíná v 9 hodin na Pernštýnském náměstí. Zde bude zvolen Král Majálesu a bude mu panem primátorem a panem rektorem předána vláda nad městem a univerzitou. Vystoupí mažoretky, taneční skupiny, divadelní soubor, studenti pardubické konzervatoře a jedna z pardubických hudebních skupin. Po skončení programu, jenž se předpokládá ve 14 hodin, bude Majáles pokračovat průvodem ke kolejím UPa v Polabinách. V areálu kolejí koncert začne již v pravé poledne vystoupením kapely V.P.R., následovat bude Mimostojící, Garage, Sahula a synové výčepu, Vanessa, Volnost, NVÚ, Ready Kirken a J.A.R. U Žlutého Psa od 22. hodiny koncertuje Vypsaná fixa, o níž se proslýchá, že má v tento večer natočit svůj videoklip. Po Vypsané fixe se hudební produkce ujme DJ Václav, který zajisté nikomu nedá oddechnout do brzkých ranních hodin. Další zajímavou akcí majálesové soboty bude jízda historického parního vláčku, který vyjede z České Třebové do Pardubic, odkud bude pokračovat ve 14 hodin do Hradce Králové. Pokud bude dost zájemců ať z univerzity či pardubické veřejnosti, trasu Pardubice Hradec Králové projede dvakrát, aby se v podvečer vrátil zpět do České Třebové. Součástí historické soupravy bude rovněž elegantní Dubčekův vůz. Poděkování organizátorů Majáles 2000: Magistrátu města Pardubic a panu primátorovi; vedení Univerzity Pardubice a panu rektorovi; TV3 (bývalé Galaxii) za reklamní spoty a reklamu umístěnou na teletextu.; Radiu Life za reklamní spoty; Pardubickým novinám a Hradeckým novinám za reklamu v regionální části a články o akci; Časopisu Rock&Pop a Pall Mall za inzerát v dubnovém a květnovém čísle; skupinám, které přispějí k dobré náladě a pohodě vystoupeními, a všem firmám za technické zajištění všech aktivit; Silvii Antochové za nezištnou pomoc při organizování několika posledních ročníků Majáles. Poděkování organizátorům Majáles 2000: Davidu Audrlickému ze studentského Bklubu za organizaci; studentům ze Studentské rady Univerzity Pardubice za pomoc a účast; nadšencům z Dopravní fakulty Jana Pernera a hlavně doc. Tillovi z DP DFJP v České Třebové za organizaci jízdy historického vlaku. Poděkování autora: v prvé řadě Lumírovi Z. Sokolovi za přehršel důležitých informací a kontaktů; Ing. V. Staňkovi za zapůjčení archívního Studentského listu a fotografií (1991); Doc. K. Venturovi za zapůjčení fotografií (1981) a cenné informace; panu Jaromírovi Čáňovi za zapůjčení negativů (1986, 1988);
Olga Vlachová, studentka 4. ročníku FChT UPa

Olga Vlachová, Pardubické noviny, str. 99, 05.05.2000

Tisk

Maximize Předprodej

Nakupujte vstupenky na koncerty Visacího zámku on-line

Maximize Merchandising

Zboží, který vám nemůže chybět

Maximize Koncerty

 • 19.3.2021 , Hraštice,
 • 20.3.2021 , Bavorov,
 • 26.3.2021 , Olomouc,
 • 27.3.2021 , Ostrava,
 • 16.4.2021 , Blansko,
 • 17.4.2021 , Karviná,
 • 30.4.2021 , Louny,
 • 2.6.2021 , Praha, Akropolis - open stage

Maximize Novinky

Maximize Diskuzní díra

 • epeyobacazi, 2.5.2020 16:27
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Generic Cialis Cialis 20mg qmi.vzqi.archiv.visaci.cz.qln.rz http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • adojemubixqo, 2.5.2020 11:45
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Generic Cialis Cialis akm.rovu.archiv.visaci.cz.kzh.yc http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • oybegtaugu, 1.5.2020 12:48
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg Cialis jvy.wbmr.archiv.visaci.cz.tzk.bq http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • wocadikaha, 24.4.2020 07:07
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Online Cialis Coupon rhi.crha.archiv.visaci.cz.cmc.wg http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • aparanokacex, 24.4.2020 02:43
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg Cialis Generic luv.lwzt.archiv.visaci.cz.ekc.za http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • ajuimix, 19.4.2020 02:29
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Cialis Online pmb.kwtp.archiv.visaci.cz.try.ef http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • ukoqojidu, 12.4.2020 11:59
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg Lowest Price Generic Cialis ybr.jlil.archiv.visaci.cz.gpd.uk ...
 • uzitumzelol, 12.4.2020 08:42
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - 36 Cialis Generic pvq.ugko.archiv.visaci.cz.ntj.dg http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...

Maximize Hitparáda

Mongoloid0
Kapela0
Hra s dámou0
Mahulena0
Neumětel kovový0
Problémy0

Maximize Tisk

Osmý ročník festivalu Mezi ploty se uskuteční o víkendu v Praze PRAHA 28. května (ČTK) - Desítky divadelních souborů a hudebních skupin vystoupí na osmém ročníku benefičního festivalu Mezi ... » více

Maximize Info

Nivea Visáč VZP - Visací zámek punkwork haubert - punkmarket

Visací Zámek na Netu


Spřátelený sajty

Naše pecky na

klikni a poslouchejweb design, program, db: edas © 2007 - 2011