Visací Zámek
Vytisknout

Tisk

BIGBÍT V ROCE 0

(z časopisu Reflex, ročník 1990, číslo 21, strana 52 až 54)

BIGBÍT V ROCE 0

Ctihodný občan zřejmě dosud neměl tu čest seznámit se s hrdiny tohoto článku. Ještě do listopadu loňského roku by se za nimi musel vypravit do sklepů, zahulených klubů na periférii, přinejlepším do zpocené Lucerny. Zde probíhaly za asistence zubyskřípajícího ÚŘADU koncerty rockové hudby. Jestli měl režim někoho po krk, byl to BIGBÍT. Nerozuměl mu (stejně jako mladým lidem vůbec), proto byl podezřelý. Na rozdíl od režimu BIGBÍT samozřejmě přežil. Méně samozřejmá je ovšem bezprecedentní situace, kdy se rockoví muzikanti náhle ocitli bez dozoru, byrokratického povolování a zakazování, potupných rekvalifikačních zkoušek a dalších důmyslných blbostí. Postupně jsem si o téhle "nabyté svobodě" popovídal se čtyřmi hudebníky, kritikem, a jejich názory poskládal do následující koláže. Teprve pak jsem si uvědomil, jak dlouho ještě budeme cítit "dech mrtvé milenky".

OSOBY:

Josef VONDRÁČEK - zpěvák a kytarista skupiny JUŽNÍ PÓL (dříve Letadlo). V současné době rovněž propagátor rockového klubového života a hledač talentů.
Slávek BOURA - zpěvák skupiny XARA (dříve E.A.P. - laureát Rockfestu 88). V současné době bez práce a bez peněz, ale zato s chutí dál budovat novou kapelu.
Michal DVOŘÁK - klávesista a zpěvák skupiny LUCIE (dříve Pant). V současné době na prahu (zřejmě) závratné kariéry své domovské kapely.
Jan HAUBERT - zpěvák skupiny Visací zámek. V současné době zpívá v zoufalé snaze bavit lidi.
Josef VLČEK - hudební publicista, spoluautor knihy Excentrici v přízemí, která zevrubně popsala klíčové hnutí v dějinách naší rockové hudby - českou novou vlnu.

JEDNODUCHÝ ZÁKON

BOURA: Do srpna loňského roku jsem byl zaměstnán jako učitel - defektolog ve zvláštní škole. Bohužel moje vizáž se neslučovala s představami ředitelky a komisařky národního výboru o pedagogickém pracovníkovi. Kromě toho jsem praktikoval nezvyklé pojetí výuky, které děti bavilo a dospělým vadilo. Teď už jsem pustil i krátkodobé brigády a snažím se soustředit na novou kapelu. Z dvanácti letošních koncertů jsem neviděl ani korunu. Rozhlížím se z pozice člověka, který je zašlapáván. Konečně mám možnost dostat příležitost, ale nikdo mi ji nedává.

VONDRÁŠEK: Rozdíl mezi amatérem a profesionálem se stírá. Už je to otázka pouze duševího rozpoložení. Jde o to, co uděláš pro dotyčnou věc, jaký máš přistup k tvorbě. Dělám-li pecky, které frčí v hitparádách, mohu se tím živit. Dělám-li obskurní hudbu pro pár lidí, užívím se těžko. Je to jednoduchý zákon.

HAUBERT: Nás hraní pořád baví. Kdybychom z něj měli tolik peněz, že bychom mohli odejít z práce, uděláme to. Vědomě o to sice neusilujeme, není nám však už lhostejně, dostaneme-li dvacet korun za hodinu a pořadatel zatím, aniž by hnul prstem, tučně profitovat na zisku.

DVOŘÁK: Nerozumím jednání pořadatelů některých koncertů. Ptáme se jich, proč neodstraníte ze sálu židle Prý by mladí příliš vyskakovali, hlučeli a mohla by přijít kontrola z národního výboru.
Totalitního strachu se zřejmě hned tak nezbavíme

KDO TENTOKRÁT DO PODZEMÍ

BOURA: Český rock může být teď úzce konfrontován se západní muzikou, může jít dopředu, a to myšlenkově i hudebně. Alternativní kapely budou snad konečně plnit svou roli na špičce hudebního vývoje. Dostane se jim více publicity, měly by však dál zůstat zvláštní a nekonvenční.

HAUBERT: Buď je kapela přesvědčena o svých kvalitách, obětuje všechno pro úspěch a má-li štěstí, stoupá vzhůru. Anebo ze sebe chce něco dostat, nějak se vyjádřit a soustředí se na sílu sdělení. Neodvážil bych se tvrdit, že máme umělecké ambice. Máme pouze chuť se vyzpovídat. Komercionalizace a ztráta autenticity nám nehrozí, protože naštěstí nemáme patřičné hudební schopnosti.

VLČEK: V momentální situaci ztrácí pojem alternativní hudba prozatím obsah. Záleží na kapelách samotných, jak a kdy začne fungovat nová kritická opozice vůči oficiální tvorbě. Vzhledem k nutným sociálním změnám, nezaměstnanosti, však nepochybuji o tom, že vznikne záhy. Výrazný posun doznalo i undergroundové hnutí. Opustilo vyhraněný politický postoj a vstoupilo do masmédií.. Ve světě je to běžné, protože hudební průmysl vytahuje z místních undergroundů ty nejzajímavější a snaží se je přizpůsobit širšímu publiku. Jde jen o to, aby zůstali sví. Například U2 se stali prodejní kapelou, aniž přitom ztratili autenticitu a vazbu na kořeny vlastní tvorby.

HAUBERT: Jakmile kdokoli začne rýt do ožehavých věcí, přirozeně mu nebude poskytnut takový prostor a "bude sestoupen" do podzemí.

ROCKER JE NORMÁLNÍ OBČAN

VLČEK: Když se za minulého režimu začalo dýchat volněji, rozdělila se naše rocková scéna v podstatě do tří proudů. První typ představuje například Hudba Praha, která dneska už těžko změní hudební názor a styl. Bohužel, kapely tohoto typu zaznamenaly značný pokles zájmu posluchačů. Jiné skupiny se neváhaly prodat, zkapitalizovat. Třeba Lauru a její tygry nyní zastupuje agentura Orion, jejímž podílníkem je František Janeček. Třetí skupinu tvoří například Lucie a Žentour. Ty konečně postupně očišťují střední proud od generace padesátníků. Rockový muzikant je normální občan, který se večer zmaluje a změní. K herecké dimenzi v současné době přibyla poloha obchodníka. Tohle náš muzikant nezná. Stále je mu podvědomě bližší lennonovská bezprostřednost, ztotožnění se pouze s muzikou.

DVOŘÁK: Komerční hudba je zboží, a proto při prodeji záleží na tom, jestli je kvalitní. Za totalitního systému nešlo o muziku komerční, ale tlačenou. Měla za úkol odvádět pozornost od čehokoli podstatného. Zbavme se ovšem potřeby kopírovat západní skupiny. V tamní konkurenci a navíc s muzikou jim bytostně vlastní nemáme šanci na sebe upozornit.

VONDRÁŠEK: Mnozí znají jenom to, co jim předkládá rozhlas a televize. Věřím, že kdyby v nich ve větší míře dostali příležitost nevzhlední Topol, Hlavsa nebo Ducháček, lidi by se je naučili poslouchat. Hlavně by došlo k rozšíření dosavadního spektra nabídky.

BOURA: Jedinou továrnou na informace je státní rozhlas a televize, kde pořád slyším Janečkovy koně a teď tedy i západní produkci. Jedině nezávislé společnosti se mohou orientovat na objevování nového "sortimentu". Dobré muziky je spousta, ale mnozí z nás o ní ještě nemají tušení.

VODRÁŠEK: Budoucnost vidím v první řadě v síti rockových klubů, která ve městě dokáže vytvořit bigbítovou atmosféru. Teprve pak se začnou rýsovat umělecké proporce, vytvoří se boom kolem kapel, vzniknou rozdílné styly. Stačí vzpomenout, kolik part objevila koncepční dramaturgie do listopadu vlastně jediného pražského výhradně rockového klubu Na chmelnici.

ÚTĚK Z REZERVACE

VONDRÁŠEK: Neznám jinou skupinu lidí, která by prošla takovým martýriem, jako rockeři. Výtvarník může být před plátnem v jakémkoli rozpoložení. Rocker musel přenášet náladu na lidi. Přenášel-li martýrium, neuspěl. V tom teď vidím posun - kdo chce hrát pohodovou muziku, nemůže se vymlouvat.

HAUBERT: Lidi už jsou uvolněnější. Jdou se na nás pobavit a ne se utvrzovat ve svém naštvání. Tehdy jsme cítili, že se celá ta naše recese, hra, mění v politickou tribunu. Teď se lidi zase musejí naučit bavit, nedívat se na nás jako na hrdiny a modly. Tony Ducháček z Garáže to jednou už nevydržel a řekl zbožně naslouchajícímu publiku: Já jsem normální kluk, co blázníte, vykašlete se na mě a bavte se sami.

VLČEK: Nemyslím si, že by mládež zatím nějak výrazněji reagovala, co se týče muziky, na společenské změny. Publikum se, myslím, bude i nadále dělit na snoby a na ty, co jdou za muzikou. Pokles zájmu o moderní hudbu považuji za přechodný. Hudba je vždy v jistém smyslu únik. Dneska není doba úniku, jsme zaujati tím, co se děje okolo nás. Nebude to ale trvat dlouho.

BOURA: Část populace bude mít vždycky potřebu ventilů a útěků, část populace bude vždycky hluchá a slepá. Mám dojem, že lidi budou dneska víc potřebovat Kačera Donalda. Stále je zajímá, co dát do žaludku a kde které koryto urvat. Pod tíhou kvat informací je v člověku pořád kus nihilismu a zoufalství.

VONDRÁŠEK: Pakliže otevřete rezervaci, všechna zvířátka vyskáčou ven, jdou se podívat za její plot. Potom se ale vracejí domů, protože chtějí zase slyšet kámoše a novinky od známých.

KOMUNISTI MĚLI PRAVDU

VONDRÁŠEK: Musí se zlikvidovat generační problém. Údajná revolta mladých proti starým je komunistický výmysl. Na Staroměstském náměstí vystupoval Eman E.T. Značně perverzní "one man show". Při produkci jsem pozoroval jakýsi starý manželský pár. Velmi se bavil. Možná si vzpoměl na cosi ze společné minulosti. Buď je hudba vitální a osloví víc generací, nebo je mrtvá. Ve světě také nikdo nedělá rozdíl mezi veteránem Joe Cockerem a třeba Smiths. Obojí frčí, zkrátka má to skvělý management. S věkem si nikdo hlavu nedělá.

HAUBERT: Potíže s byrokratickými úřady a zakázané koncerty jsem nepovažoval za perzekuce. Co to je? Byl Adamec perzekvovám, když mu ÚV cenzuroval projevy? Nikdy jsem hraní nepovažoval za projev odvahy nebo dokonce obětování se. Oběť by pro mě byla, kdybych přestal hrát. Nikdy bych si to nesrovnal se svým svědomím. Rodiče vyšilovali, že by se nám mohlo něco stát a přitom vůbec netušili, oč jde. Když jsem nedávno přivezl naše natočené elpíčko, máma se hned chtěla pochlubit před kamarádkama. Odvedl jsem ji do kuchyně a tam půl hodiny přesvědčoval, ať jim nic nepouští, jinak bude skandál. Druhý den ráno si zvědavě kousek nahrávky pustila. Rozplakala se a ve mně se rozlil dobrý pocit. Přestanou-li teď být generační problémy očividně, bude to špatné. Generace našich rodičů nás většinou učila lhát a být v nečinnosti. Rychle zapomíná, jak své děti nutila vstupovat do SSM. My jsem naštěstí nestačili podlehnout útlaku a v tom je naše největší síla.

VONDRÁŠEK: Komunisti měli pravdu. Každý, kdo hrál bigbít, uskutečňoval politický akt, protože lidem přibližoval zápaďáckou kulturu. Každý bigbít, který vznikl, ale zároveň upozorňoval na určitý typ umění, dal jistý postulát, jenž spojoval lidi. A pak už ani nezáleželo na tom, zda byl zlikvidován, či nikoli ...

Milan Tesař: Bigbít v roce 0, Reflex - československý společenský magazín,
ročník 1990, číslo 21, strana 52 až 54
z časáku opsal a k zveřejnění poslal Bedniais

Tisk

Maximize Předprodej

Nakupujte vstupenky na koncerty Visacího zámku on-line

Maximize Merchandising

Zboží, který vám nemůže chybět

Maximize Koncerty

 • 19.3.2021 , Hraštice,
 • 20.3.2021 , Bavorov,
 • 26.3.2021 , Olomouc,
 • 27.3.2021 , Ostrava,
 • 16.4.2021 , Blansko,
 • 17.4.2021 , Karviná,
 • 30.4.2021 , Louny,
 • 2.6.2021 , Praha, Akropolis - open stage

Maximize Novinky

Maximize Diskuzní díra

 • epeyobacazi, 2.5.2020 16:27
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Generic Cialis Cialis 20mg qmi.vzqi.archiv.visaci.cz.qln.rz http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • adojemubixqo, 2.5.2020 11:45
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Generic Cialis Cialis akm.rovu.archiv.visaci.cz.kzh.yc http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • oybegtaugu, 1.5.2020 12:48
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg Cialis jvy.wbmr.archiv.visaci.cz.tzk.bq http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • wocadikaha, 24.4.2020 07:07
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Online Cialis Coupon rhi.crha.archiv.visaci.cz.cmc.wg http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • aparanokacex, 24.4.2020 02:43
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg Cialis Generic luv.lwzt.archiv.visaci.cz.ekc.za http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • ajuimix, 19.4.2020 02:29
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Cialis Online pmb.kwtp.archiv.visaci.cz.try.ef http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...
 • ukoqojidu, 12.4.2020 11:59
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg Lowest Price Generic Cialis ybr.jlil.archiv.visaci.cz.gpd.uk ...
 • uzitumzelol, 12.4.2020 08:42
  http://mewkid.net/when-is-regylia/ - 36 Cialis Generic pvq.ugko.archiv.visaci.cz.ntj.dg http://mewkid.net/when-is-regylia/ ...

Maximize Hitparáda

Mongoloid0
Kapela0
Hra s dámou0
Mahulena0
Neumětel kovový0
Problémy0

Maximize Tisk

Při Dobříškém hudebním létě diváky nadchl Divoký Bill KULTURA / Propadákem skončila vystoupení folkových zpěváků. DOBŘÍŠ - Koncertem skupiny Visací zámek skončil v pátek v přírodním amfiteátru za sportovní halou v ... » více

Maximize Info

Nivea Visáč VZP - Visací zámek punkwork haubert - punkmarket

Visací Zámek na Netu


Spřátelený sajty

Naše pecky na

klikni a poslouchejweb design, program, db: edas © 2007 - 2011