Visací zámek - Info

TIBEAT MMX

17.5.2010 až 22.6.2010

Kátmándú (Nepál) - Lhasa a centrální Tibet – Hora Kailás a západní Tibet

Tato expedice je vlastně multikulturní výprava zastupující všechny hudební směry - oblast beatu, punku a rocku zastupují Ivan Rut (Qílivý Hroch) z Visacího Zámku a Tomáš Bartoň alias Fantomas, oblast etno a folk music zastupuje Zuzana Ondomišiová (vedoucí expedice) a oblast popu zastupují bratři Pavel a Vladimír Popové (Dr. Popov)..

"Plán expedice", (mimo běžný program prohlídky historických a přírodních míst Tibetu):

  1. Založení včelína v Kátmándú, jak bylo předpovězeno v minulosti ve filmovém dokumentu Petra Zelenky "Visací Zámek 1982 - 2007". Přítel Fantomas převeze v duté holi speciálně vycvičené včely tzv. Bee'ts nebo jak jim důvěrně říkáme "Bíťačky", které pomohou vrátit svobodu Tibetu.
  2. Pátrání po původu žlutých čerokýzových čepic tibetských mnichů a hledání souvislostí mezi těmito číroklobouky a čírem basového umělce Visacího Zámku (Vladimíra Motýla Savce) a číry severoamerických indiánů z kmene Cherokee, případně mezi čírozdobami římských legionářů.
  3. Pátrání po 17. leté první tibetské traktoristce Čaj-Lo-či, která v roce 1957 jako první usedla za nový traktor Zetor dovezený z Československa a dále chceme pátrat, kam se všechny ty traktory Zetory poděly.
  4. Ivan Rut první tibetský Punkčen Lama. Pátrání v oblasti Rutongu po svitku vtělení, kde je zaznamenán příchod nejvyššího beatového představitele Tibeatu a Světa. Tímto vtělencem a prvním "Punkčen Lamou", má být podle tohoto svitku světlovlasatec pocházející ze západu tohoto jména (I.R. alias Qíliví Hroch z Visacího Zámku).
  5. Odhalení tajemství posvátné hory Kailás. Podle dostupných historických zápisů a jedné ze sanskrtských legend se zjeví bájná země Šangrila či Shambhala až se otevře hora Kailás. Již mnoho staletí obcházejí každoročně poutníci z celého světa tento pupek světa a různými meditacemi, vzýváním a modlitbami se snaží, aby se hora otevřela a nastal Ráj na Zemi. Bohužel nikdo z poutníků dosud nevyzkoušel při pouti prozpěvovat základní sloku nejslavnější písně všech dob "JedeTraktor, je to Zetor, jede do hor orat brambor".
    Jiná legenda vypráví, že v hoře jsou ukryty ztracené traktory Zetory (jako rytíři v Blaníku) a čekají až se hora otevře a ony pomohou osvobodit Tibet.
  6. Pátrání po časové přímce Roku Punku, který vyhlásila kapela Visací Zámek v roce 2009 a hledání souvislostí mezi letopočty vyrytými na tzv. "Punkovém pranýři" (IX, MIX a MMIX), který nalezl Ing. Ivan Rut na jaře roku 2008 nedaleko města Palas De Rei v severošpanělské Galicii. V této věci se vedou jisté spory. Podle profesora Josého Perdeiry z madridské university se jedná o původní keltský menhir, který chránil pohanské vesnice proti neviditelným beztělcům. Naproti tomu Ing. Ivan Rut tvrdí, že se jedná o levou ruku obří Buddhovy sochy, která byla za nejasných okolností dovezena v minulosti do Evropy právě z Tibetu. Vyryté letopočty římskými číslicemi naznačují zahájení období roků punku (9, 1009 a 2009).

V Úvalech dne 12.5.2010

Ivan Rut, expedice TIBEAT MMX

Tibeat MMX